Kontrola szczelności instalacji gazowej

Instalacja gazowa jest obecna prawie we wszystkich domach. Korzystamy z niej codziennie podczas kąpieli własnej,ogrzewania mieszkania, albo podgrzewania posiłków. Ważne jest zatem, aby zadbać o szczelność instalacji dostarczającej ten potrzebny surowiec grzewczy.

Podstawową zasadą prawidłowego funkcjonowania wszelkich instalacji gazowych jest szczelność połączeń i zaworów. Wszelkie nieszczelności grożą zatruciem i wybuchem Jeżeli w pomieszczeniu czuje się zapach gazu, trzeba niezwłocznie otworzyć okna i drzwi, powodując przeciąg, zamknąć główny zawór odcinający zawory użytkowe przyborów, nie wchodząc do pomaszczenie z otwartym ogniem (np. żarzącym się papierosem), nie zapalać światła elektrycznego (ponieważ styki łączników w chwili łączenia iskrzą) i zawiadomić pogotowie gazowe, które usunie przyczynę awarii. Przed ponownym otwarciem zaworu głównego (napełnieniem przewodów gazem) należy sprawdzić, czy wszystkie zawory użytkowe przyborów są zakręcone. W razie .,strzelania" płomienia przy zapalaniu i gaśnięciu lub spalania się gazu żółtym, świecącym płonieniem należy zwrócić się do uprawnionego konserwatora sieci gazowej, który powinien wyczyścić
i wyregulować dysze i palniki. Gaz ziemny jest bezwonny i bezbarwny. Dostawca gazu nasyca go co pewien czas ostrym środkiem zapachowym, przy czym o tych działaniach powiadamiani są odbiorcy gazu. Po stwierdzeniu woni odbiorcy powinni bezzwłocznie zawiadomić dostawcę gazu.